ชื่อ - นามสกุล :นายสุวัฒน์ สื่อกลาง
ตำแหน่ง :ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต บ้านดุง
หน้าที่หลัก :บริหาร อบต.
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหาร