ประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

เรื่องประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำ...

Read more

โครงการซ่อมแซมบ้าน 125ปี 125หลัง (บ้านอุ่นรัก) เนื่องในงานฉลองวันครบรอบ 125ปี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมคณะ,...

Read more

โครงการธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

โครงการธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตำ...

Read more

ประกาศ โครงการสำรวจ ภ.บ.ท. 5 ประจำปี พ.ศ. 2561-2564

...

Read more

ประกาศ

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้า...

Read more

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอประชุมสภาองค์การบริการส่วนตำบลบ้านดุง (e-Bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างหอประชุมสภา อบ...

Read more

เดินรณรงค์ โครงการ 3RS ลดขยะในชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง โรงเรียนผ...

Read more

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงจัดวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562

ถือว่าเป็นพิธีปฏิบัติเป็นประจำเช่นทุกป...

Read more

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหาร...

Read more

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง “โครงการก่อสร้างเมรุ เผาศพ หมู่ 3 บ้านถ่อนคำหวด”e-Bidding

ประกาศ-เอกสารสอบราคาเมรุ-ม.3-1ดาวน์โหลด...

Read more

ดูงานผู้สูงอายุ ศึกษาดูงาน ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านดุง ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.หนองหลวง จ.หนองคาย[/caption]

t=”12″ post_category=”กิจกรรม” title=”” link_text=”รายละเอียด” character_count=”115″ layout=”default” ]