โครงการซ่อมแซมบ้าน 125ปี 125หลัง (บ้านอุ่นรัก) เนื่องในงานฉลองวันครบรอบ 125ปี

Posted by:

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมคณะ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงและชาวบ้านหมู่ที่ 16 ได้มีกำหนดการมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านดุง จำนวน6หลังโครงการซ่อมแซมบ้าน 125ปี 125หลัง (บา้นอุ่นรัก) เนื่องในงานฉลองวันครบรอบ 125ปี เมืองอุดรธานี

0

Add a Comment