โครงการธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

Posted by:

โครงการธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง รับซื้อและบริการ การคัดแยกขยะในทุกหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง เพื่อลดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง ในการลดภาวะโลกร้อน รักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการลดใช้ขยะให้น้อยลง และช่วยการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะให้น้อยลง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเก็บขน และเพิ่มมูลค่าของขยะด้วยการนำขยะที่คัดแยกแล้วมาขายให้กับธนาคารขยะรีไซเคิล ไม่ว่าจะเป็น ขวดน้ำ กระดาษ พลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องน้ำต่างๆ แลกเปลี่ยนเป็นเงินออมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรักโลก

0

Add a Comment