โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

Posted by:

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๑๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๗

0

Add a Comment