ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0

Add a Comment