เดินรณรงค์ โครงการ 3RS ลดขยะในชุมชน

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ่อนคำหวด ร่วมกิจกรรมเดินขนวนรณรงค์เดินรณรงค์ โครงการ 3RS ลดขยะในชุมชน แยกก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนแยกขยะมาเปลี่ยนเป็นเงิน โดยการนำไปขายให้กับกองทนขยะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

0

Add a Comment