เลื่อนการประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

เรื่อง เลื่อนการประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

post987

0

Add a Comment